Czym jest ból?

Ból definiowany jest jako nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne, które związane jest z faktycznym lub ewentualnym ryzykiem uszkodzenia ciała. Ból pojawia się również w momencie, gdy doszło do takiego uszkodzenia. Występuje ...