Bóle mięśniowe

Bóle mięśniowe znane są również pod nazwą mięśniobóli oraz mialgii. Są to bóle o charakterze receptorowym. Czasem mięśniobóle wskazują na rozwój innych jednostek chorobowych. Przyczyną pojawienia się tego bólu jest zazwyczaj uraz, przeciążenie mięśnia, infekcje wirusowe lub zbytnie rozciąganie mięśni. Niekiedy mialgie są długotrwałe i stanowią powód do wizyty u neurologa.

Przyjmuje się, że mięśniobóle są wynikiem podrażnienia określonych receptorów. Często czynnik drażniący nie jest jednak znany. Źródło bólu może być zlokalizowane nawet poza układem mięśniowym. Z tego powodu, ustalenie prawdziwej przyczyny mialgii, może być bardzo trudna. W wielu przypadkach, chroniczny ból może być wynikiem choroby, takiej jak np. reumatyzm. Czasem, powód bólu nie jest jednoznacznie ustalony. Do takich chorób zalicza się m.in. fibromialgia.

Mięśniobóle mogą mieć zróżnicowany charakter. Niekiedy są wynikiem procesów zapalnych. Przykładem mogą być choroby układowe tkanki łącznej, których częstym objawem są bóle mięśni, takie jak np. toczeń trzewny. Bóle mięśniowe mogą mieć również pochodzenie niezapalne. Rozwijają się na skutek niedokrwienia mięśnia, działania toksyn. W leczeniu tych chorób stosuje się zróżnicowane grupy leków. Zazwyczaj, po wyeliminowaniu przyczyny, mięśniobóle ustępują całkowicie.

ARZERRA sprawdź jak proste jest leczenie żółtaczki mechanicznnej

Comments are closed.