Czym jest ból?

Ból definiowany jest jako nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne, które związane jest z faktycznym lub ewentualnym ryzykiem uszkodzenia ciała. Ból pojawia się również w momencie, gdy doszło do takiego uszkodzenia. Występuje w wyniku podrażnienia receptorów bólowych lub spadku ich pobudliwości. Jest także następstwem zaburzenia układu nerwowego.

Ból posiada funkcję zarówno ochronną, jak i ostrzegającą. Dotyczy to przede wszystkim różnych komplikacji po przebytym urazie czy podczas uszkodzenia tkanek. Pojawienie się bólu jest sygnałem dla organizmu dla włączenia procesów, które mają na celu zminimalizowanie efektów danego uszkodzenia. Na skutek bólu, aktywność jest ograniczona, a dzięki nadmiernej tkliwości tkanek, możliwy jest szybszy powrót do zdrowia. Przyczynia się do tego mniejsze ryzyko podatności na działanie zróżnicowanych bodźców. Człowiek, który doznaje bólu, często udaje się do lekarza, w celu ustalenia odpowiedniej diagnozy. W ten sposób potencjalna choroba jest skutecznie leczona. Czasem jednak ból pojawia się na długo po rozwinięciu stanu zapalnego czy innej choroby. Ma to miejsce np. w niektórych rodzajach chorób nowotworowych.

Jeżeli w organizmie doszło do rozwoju schorzenia, ból przyczynia się do pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, dzięki czemu możliwe jest zachowanie homeostazy. Można wówczas zaobserwować m.in. przyspieszenie rytmu serca, pogłębienie oddechów bądź większy przepływ krwi w mózgu.

Zinacef żółtaczka typu b

Comments are closed.