Klasterowy ból głowy

Klasterowy ból głowy jest to jedna z częstszych dolegliwości. Ból ma charakter jednostronny. Najczęściej pojawia się w okolicy oczodołowej bądź skroniowej. W kolejnych atakach, ból występuje w tych samych miejscach.

Osoby cierpiące na klasterowy ból głowy opisują, iż jest to ból bardzo intensywny, rozdzierający oraz gwałtowny. Przed pojawieniem się bólu nie ma żadnych, poprzedzających dolegliwości. Największe nasilenie bólu obserwuje się w pozycji leżącej. Podczas ataku klasterowego bólu głowy, stwierdza się u chorych nadmierną ruchliwość, agresję, niepokój i inne zaburzenia emocjonalne.

Atak trwa zazwyczaj kilkanaście minut. W niektórych przypadkach jest on dłuższy. Obecnie nie udało się konkretnie ustalić przyczyn tej dolegliwości. Ze względu na charakter i intensywność bólu, wyróżnia się dwa typy bólu: epizodyczny oraz przewlekły. Z powodu dużej intensywności bólu, chorym podawane są m.in. kortykosteroidy. Czasem polecane jest również leczenie niefarmakologiczne, obejmujące np. akupunkturę. Chorzy powinni unikać także spożywania alkoholu, ponieważ jest on jednym z czynników, który może wyzwalać atak.

Zeffix żółtaczka szczepienia

Comments are closed.